TV& VIDEO

dịch vụ chat

Facebook dự đoán số điện thoại sẽ biến mất trong năm 2016

Facebook dự đoán số điện thoại sẽ biến mất trong năm 2016

VTV.vn - Facebook vừa dự đoán số điện thoại và các phương thức liên lạc truyền thống sẽ biến mất trong năm 2016.