TV& VIDEO

dịch vụ cho thuê

Tổng Bí thư dự lễ khai trương trụ sở Mytel

Tổng Bí thư dự lễ khai trương trụ sở Mytel

Sáng 26/8 tại thành phố Yangon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ khai trương trụ sở liên doanh Viễn thông Mytel giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và 2 đối tác Myanmar.