dịch vụ CNTT

Công bố danh sách 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

Công bố danh sách 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

VTV.vn - 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017 có tổng doanh thu 20.676 tỷ đồng (tương đương 936 triệu USD), với số nhân lực là 35.542 người