TV& VIDEO

dịch vụ CNTT

Vietnam ICT Summit 2017 thảo luận về chiến lược số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

Vietnam ICT Summit 2017 thảo luận về chiến lược số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

VTV.vn - Hơn 500 lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham dự Vietnam ICT Summit 2017 với chủ đề Chuyển đổi Số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV.