TV& VIDEO

dịch vụ công trực tuyến

TP.HCM sẽ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

TP.HCM sẽ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

VTV.vn - Trong quý II/2017, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.