dịch vụ công

Hà Nội thu hút đầu tư xây dựng thành phố thông minh

Hà Nội thu hút đầu tư xây dựng thành phố thông minh

VTV.vn - Một trong những mục tiêu được đề ra tại kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố là xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh vào năm 2030.