TV& VIDEO

dịch vụ công

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, ngành, địa phương

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, ngành, địa phương

VTV.vn - Sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, ngành và địa phương trong năm 2018.