TV& VIDEO

dịch vụ công

Đưa dịch vụ công đến gần với người dân

Đưa dịch vụ công đến gần với người dân

VTV.vn - Mới đây, dự án Luật Hành chính công - dự án luật đầu tiên trong lịch sử Quốc hội được xây dựng trên cơ sở sáng quyền lập pháp của một đại biểu Quốc hội.