dịch vụ lữ hành

Chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch

Chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch

VTV.vn - Việc kiểm tra là hoạt động trọng tâm nhằm chấn chỉnh chất lượng dịch vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch, giải quyết tồn tại thời gian qua.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive