TV& VIDEO

dịch vụ lữ hành

Chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch

Chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch

VTV.vn - Việc kiểm tra là hoạt động trọng tâm nhằm chấn chỉnh chất lượng dịch vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch, giải quyết tồn tại thời gian qua.