TV& VIDEO

dịch vụ ôm thuê

Dịch vụ ôm thuê giá 60 USD/giờ hút khách ở Mỹ

Dịch vụ ôm thuê giá 60 USD/giờ hút khách ở Mỹ

VTV.vn - Ôm một ai đó - cử chỉ thân mật để biểu lộ cảm giác yêu thương quan tâm - đang trở thành một nghề chuyên nghiệp tại Mỹ với giá 60 USD/giờ.

  • Mỹ: Dịch vụ ôm thuê giá 80 USD/h

    Mỹ: Dịch vụ ôm thuê giá 80 USD/h

    Đời sống24/02/2014 02:24 PM

    Một người phụ nữ tại New York, Mỹ đã biến những cái “ôm”, một cử chỉ thân mật để biểu lộ cảm giác yêu thương quan tâm, thành một nghề chuyên nghiệp. Đây là câu chuyện có thật tại Mỹ. Mặc dù mức giá không hề rẻ, 80 USD/h nhưng vẫn có một danh sách khách hàng dài đang chờ để được ôm.