TV& VIDEO

dịch vụ thu phí

Triển khai hóa đơn điện tử trong thu phí đường bộ từ 1/7

Triển khai hóa đơn điện tử trong thu phí đường bộ từ 1/7

VTV.vn - Từ ngày 1/7, sẽ triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán Dịch vụ thu phí đường bộ tự động VETC trên toàn quốc.