dịch vụ thu phí

Thu phí không dừng tại các trạm BOT chưa đạt hiệu quả

Thu phí không dừng tại các trạm BOT chưa đạt hiệu quả

VTV.vn - Mục đích của thu phí tự động vừa để đảm bảo minh bạch trong thu phí, vừa giảm ùn tắc do xe phải dừng chờ mua vé. Nhưng đến nay, vẫn còn 12 trạm chậm trễ lắp đặt thiết bị.