TV& VIDEO

dịch vụ thuê ngoài tại bệnh viện

Bộ Y tế sẽ có quy định về dịch vụ thuê ngoài tại bệnh viện

Bộ Y tế sẽ có quy định về dịch vụ thuê ngoài tại bệnh viện

VTV.vn - Bộ Y tế sẽ ra quyết định hướng dẫn quy định thực hiện các dịch vụ thuê ngoài bằng nhiều hình thức để người dân lựa chọn, đặt quyền lợi của người bệnh lên hàng đầu.