TV& VIDEO

dịch vụ y tế

Lạm phát 2 tháng đầu năm tăng 1,24%

Lạm phát 2 tháng đầu năm tăng 1,24%

VTV.vn - 2 tháng đầu năm, lạm phát của Việt Nam đã tăng 1,24% so với cuối năm 2017. Đây là mức cao nhất trong 4 năm qua và cũng cao hơn các nước khác trong khu vực.