dịch vụ y tế

Ứng dụng hệ thống thông tin trong giám định bảo hiểm y tế

Ứng dụng hệ thống thông tin trong giám định bảo hiểm y tế

VTV.vn - Sau hơn 2 năm triển khai, hệ thống đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát cũng như giám sát việc thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế và người tham gia BHYT.