TV& VIDEO

điểm bán hàng Việt

Đã có 28 điểm bán hàng Việt ổn định trên toàn quốc

Đã có 28 điểm bán hàng Việt ổn định trên toàn quốc

VTV.vn - Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", toàn quốc hiện đã có 28 điểm bán hàng Việt ổn định được triển khai tại 22 tỉnh, thành phố.