TV& VIDEO

điểm chuẩn đại học

Điểm chuẩn nhiều trường tăng vùn vụt, học sinh như ngồi trên đống lửa

Điểm chuẩn nhiều trường tăng vùn vụt, học sinh như ngồi trên đống lửa

VTV.vn - Nhìn danh sách điểm trúng tuyển, nhiều người đã phải thốt lên rằng chưa có năm nào điểm chuẩn lại cao như năm nay.