TV& VIDEO

điểm trông giữ xe

Đà Nẵng sẽ có thêm 6 điểm trông giữ xe

Đà Nẵng sẽ có thêm 6 điểm trông giữ xe

VTV.vn - Trong thời gian chờ xây dựng các bãi đỗ xe tập trung quy mô lớn, trước mắt, Đà Nẵng sẽ triển khai trông giữ xe có thu phí tại 6 vị trí.