TV& VIDEO

điểm trông giữ xe

Vì sao ngưng cấp phép trông giữ xe iParking?

Vì sao ngưng cấp phép trông giữ xe iParking?

VTV.vn - Sau một thời gian áp dụng, TP Hà Nội đã tạm dừng dịch vụ iParking và trở lại cách lấy vé thu tiền như trước đây.