Điểm xét tốt nghiệp

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

VTV.vn - Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi tốt nghiệp THPT được quy về thang điểm 10 ở từng bài thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.