TV& VIDEO

điện ảnh hoa ngữ

"Nhiệm vụ phi phàm" - "Vô gian đạo" mới của điện ảnh Hoa ngữ?

"Nhiệm vụ phi phàm" - "Vô gian đạo" mới của điện ảnh Hoa ngữ?

VTV.vn - "Nhiệm vụ phi phàm" là một trong những dự án được mong chờ của điện ảnh Hoa Ngữ năm 2017.