TV& VIDEO

Diễn đàn DN

Diễn đàn DN Việt kiều châu Âu sẽ diễn ra vào tháng 9/2016

Diễn đàn DN Việt kiều châu Âu sẽ diễn ra vào tháng 9/2016

VTV.vn - Đây là cơ hội gặp mặt và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh ở các địa bàn trên thế giới.