Diễn đàn kinh tế thế giới

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh GMS và CLV

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh GMS và CLV

VTV.vn - Lãnh đạo các nước đều ghi nhận vai trò nổi bật của Việt Nam với tầm nhìn và các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự kết nối giữa các nền kinh tế.