TV& VIDEO

Diễn đàn Kinh tế

Hôm nay tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 2

Hôm nay tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 2

VTV.vn - Hôm nay (11/1), Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, với chủ đề "Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững: Những thách thức và động lực mới".