TV& VIDEO

Diễn đàn Kinh tế

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 3

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 3

VTV.vn - Hôm nay (7/9) tại thành phố Vladivostok sẽ diễn ra phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 3.