TV& VIDEO

Diễn đàn Kinh tế

Kết thúc diễn đàn kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Kết thúc diễn đàn kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

VTV.vn - Diễn đàn kinh tế lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Mekong Connect 2017 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc.