TV& VIDEO

điện hạt nhân

Nước Đức chuyển hoàn toàn sang dùng năng lượng tái tạo từ 2022

Nước Đức chuyển hoàn toàn sang dùng năng lượng tái tạo từ 2022

VTV.vn - Đến năm 2022, Đức sẽ đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân và chuyển sang sử dụng các loại năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, quang điện, thủy điện.