TV& VIDEO

điện hạt nhân

Pháp cân nhắc đóng cửa hàng loạt lò phản ứng hạt nhân

Pháp cân nhắc đóng cửa hàng loạt lò phản ứng hạt nhân

VTV.vn - Pháp có thể sẽ đóng cửa 17 lò phản ứng hạt nhân để đưa tỷ lệ điện hạt nhân của nước này xuống mức 50% sản lượng điện vào năm 2025.