TV& VIDEO

điện sinh hoạt

Dự báo thời tiết sản xuất điện gió - Ngành nghề đầy hứa hẹn trong tương lai

Dự báo thời tiết sản xuất điện gió - Ngành nghề đầy hứa hẹn trong tương lai

VTV.vn - 100% năng lượng tái tạo là hoàn toàn khả thi. Để sản xuất hiệu quả nguồn năng lượng này cần có những dự báo chính xác về thời tiết. Đây cũng là một ngành nghề mới tại Đức.