điện sinh hoạt

Buôn nghèo vùng cao Đắk Lắk có điện lưới quốc gia đúng dịp lễ 304/ và 1/5

Buôn nghèo vùng cao Đắk Lắk có điện lưới quốc gia đúng dịp lễ 304/ và 1/5

VTV.vn - Hơn 40 hộ dân ở buôn Ea Boa, (Ea Trang, M'Đrắk, Đắk Lắk) đã có điện. Điện chiếu sáng đường làng, phục vụ sinh hoạt, giải trí nâng cao chất lượng sống và dân trí bà con.