TV& VIDEO

Diễn tập phòng chống khủng bố

Diễn tập phòng chống khủng bố tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM

Diễn tập phòng chống khủng bố tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM

VTV.vn - Sáng nay (28/12), Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập diễn tập phòng chống khủng bố.