TV& VIDEO

điện thoại độc đáo

HTC: iPhone đang “rất tẻ nhạt”

HTC: iPhone đang “rất tẻ nhạt”

Ông Jeff Gordon, Giám đốc Truyền thông Trực tuyến Cấp cao của HTC cho biết, điện thoại iPhone thực sự "rất tẻ nhạt".