TV& VIDEO

điện toán đám mây

Microsoft trở thành doanh nghiệp nghìn tỷ USD

Microsoft trở thành doanh nghiệp nghìn tỷ USD

VTV.vn - Microsoft được dự báo sắp rời khỏi "câu lạc bộ doanh nghiệp tỷ USD" để trở thành doanh nghiệp nghìn tỷ USD đầu tiên của thế giới.