TV& VIDEO

Diễn viên Lan Phương

Cả một đời ân oán - Tập 3: Ai bảo làm mẹ kế như Dung (Hồng Diễm) là dễ

Cả một đời ân oán - Tập 3: Ai bảo làm mẹ kế như Dung (Hồng Diễm) là dễ

VTV.vn- Dung (Hồng Diễm) ân cần chăm sóc con riêng của chồng, không phân biệt đối xử con chung - con riêng. Mặc dù vậy, cuộc sống của Dung ở nhà chồng chẳng mấy dễ dàng như cô nói.