TV& VIDEO

diễn viên người mẫu

Top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới

Top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới

VTV.vn - Theo tờ Risottop, trong số 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới có Angelina Jolie, Jessica Alba, Penelope Cruz và nhiều ca sĩ, diễn viên người mẫu khác.