diễn viên Việt Anh

Người phán xử - Tập 9: “Tôi chỉ muốn biết bố đẻ thực sự của mình là ai”…

Người phán xử - Tập 9: “Tôi chỉ muốn biết bố đẻ thực sự của mình là ai”…

VTV.vn - Mong muốn ấy của Lê Thành đối với “Người phán xử” chưa có câu trả lời nhưng cuộc đấu trí giữa 2 người thật sự làm nên một tập phim không thể “cân não” hơn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive