TV& VIDEO

Điều 292 Bộ Luật Hình sự

Thiếu hiệu quả trong lấy ý kiến xây dựng luật

Thiếu hiệu quả trong lấy ý kiến xây dựng luật

VTV.vn - Đại diện một diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam cho biết, gần như không một đại diện nào của khởi nghiệp Việt được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Điều 292 Bộ Luật Hình sự.