TV& VIDEO

điều chỉnh giá

Tăng viện phí với người không có thẻ bảo hiểm y tế

Tăng viện phí với người không có thẻ bảo hiểm y tế

VTV.vn - Việc tăng giá 1.900 dịch vụ y tế với người không có thẻ bảo hiểm y tế là hy vọng thời gian tới sẽ có thêm người được hưởng dịch vụ bảo hiểm y tế.