TV& VIDEO

điều chỉnh mức trợ cấp

Điều chỉnh mức trợ cấp với thanh niên xung phong

Điều chỉnh mức trợ cấp với thanh niên xung phong

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong.