TV& VIDEO

điều chuyển tuyến xe khách về bến

Người dân mất thêm chi phí khi điều chuyển xe khách về bến mới

Người dân mất thêm chi phí khi điều chuyển xe khách về bến mới

VTV.vn - Khi hạ tầng giao thông công cộng kết nối các bến xe chưa được đầu tư đồng bộ, việc điều chuyển đột ngột khiến người dân tốn kém thêm chi phí đi lại và xáo trộn sinh hoạt.