TV& VIDEO

điều khiển giao thông

Không thể dạy con điều tốt khi cha mẹ là gương xấu

Không thể dạy con điều tốt khi cha mẹ là gương xấu

VTV.vn - Những bài học trong nhà trường chỉ hiệu quả khi hàng ngày cha mẹ phải thể hiện sự gương mẫu, có trách nhiệm.