TV& VIDEO

điều kiện kinh doanh

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh phải đi vào thực chất

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh phải đi vào thực chất

VTV.vn - Bộ Công Thương khẳng định việc cắt giảm điều kiện kinh doanh phải đi vào thực chất, phải đơn giản hóa, thuận lợi môi trường kinh doanh với các tổ chức, doanh nghiệp.