TV& VIDEO

điều kiện sinh hoạt

Người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội

Người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội

VTV.vn - Theo Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, trong số 81.000 người có nhu cầu nhà ở xã hội, có 38.000 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.