TV& VIDEO

điều trị bệnh tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại khu vực phía Nam

Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại khu vực phía Nam

VTV.vn - Hiện cả nước đã có hơn 54.000 bệnh nhi mắc tay chân miệng. Đáng nói, khu vực phía Nam đã ghi nhận một bệnh nhi tử vong.