điều trị nội trú

Bệnh nhân Lào tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến

Bệnh nhân Lào tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến

VTV.vn - Liên kết và hỗ trợ trong lĩnh vực y tế đã thể hiện sự gắn kết tình hữu nghị giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với 5 tỉnh Trung Lào nói riêng và hai nước Việt - Lào nói chung.