TV& VIDEO

đình chỉ học

Gia đình cần có trách nhiệm răn đe con em khi tham gia giao thông

Gia đình cần có trách nhiệm răn đe con em khi tham gia giao thông

VTV.vn - Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBATGTQG việc thực hiện quy định không chỉ phụ thuộc vào cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của nhà trường, gia đình học sinh.