đình chỉ

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi 42 loại thuốc

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi 42 loại thuốc

VTV.vn - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có quyết định rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi 42 loại thuốc.