TV& VIDEO

đình công hàng không

Giao thông Đức hỗn loạn vì đình công hàng không

Giao thông Đức hỗn loạn vì đình công hàng không

Nước Đức phải đối mặt với cuộc đình công quy mô lớn của các phi công hãng hàng không Lufthansa, đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.