TV& VIDEO

đình công

Các nghiệp đoàn lớn của Pháp chia rẽ về cải cách luật lao động

Các nghiệp đoàn lớn của Pháp chia rẽ về cải cách luật lao động

VTV.vn - Các cuộc biểu tình và đình công nhận được sự hưởng ứng của ba nghiệp đoàn FSU, Solidaires song không nhận được sự ủng hộ của FO, CFE-CGC và CFDT.