TV& VIDEO

đình công

Đình công lớn tại Hy Lạp phản đối cải cách của chính phủ

Đình công lớn tại Hy Lạp phản đối cải cách của chính phủ

VTV.vn - Tại Hy Lạp, các cuộc đình công phản đối cải cách mới mà Quốc hội nước này dự kiến sẽ thông qua để đổi lấy các gói cứu trợ khiến giao thông tại Athens trở nên nghiêm trọng.