TV& VIDEO

dinh dưỡng tốt

Tận dụng nước thải làm tài nguyên tại Nam Phi

Tận dụng nước thải làm tài nguyên tại Nam Phi

VTV.vn - Để tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, người dân Nam Phi đã tận dụng nước thải như một nguồn tài nguyên quý giá.