TV& VIDEO

đính hôn

Fabregas đính hôn với "máy bay bà già"

Fabregas đính hôn với "máy bay bà già"

VTV.vn - Chung sống từ năm 2011 và có với nhau 3 mặt con nhưng đến nay Fabregas mới đính hôn Daniella Semaan, người lớn hơn anh đến 12 tuổi.