TV& VIDEO

đình tây Đằng

Đình Tây Đằng - tinh hoa kiến trúc người Việt cổ

Đình Tây Đằng - tinh hoa kiến trúc người Việt cổ

Nằm cách Hà Nội khoảng 50 km về phía Tây, đình Tây Đằng huyện Ba Vì là một trong số những ngôi đình cổ nhất Việt Nam, với gần 500 năm tuổi.