TV& VIDEO

Đinh Thế Huynh

Gắn kết công tác đào tạo cán bộ với công tác xây dựng Đảng

Gắn kết công tác đào tạo cán bộ với công tác xây dựng Đảng

VTV.vn - Đây là phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh tại Hội nghị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (3/8).