TV& VIDEO

định vị toàn cầu

Giây nhuận thứ 61 vào cuối ngày 30/6 - Thách thức hệ thống máy tính

Giây nhuận thứ 61 vào cuối ngày 30/6 - Thách thức hệ thống máy tính

VTV.vn - Giới chuyên môn lo ngại, việc bổ sung thêm một giây vào hệ thống đo thời gian có thể khiến mạng Internet toàn thế giới rối loạn.