TV& VIDEO

đồ chơi nhập lậu

Mặt hàng đồ chơi nào cũng có thể bị làm nhái

Mặt hàng đồ chơi nào cũng có thể bị làm nhái

VTV.vn - Bất cứ mặt hàng đồ chơi nào người có nhu cầu muốn có sản phẩm làm nhái cũng đều được đáp ứng qua kênh cung cấp bên kia biên giới.