TV& VIDEO

độ giày

“Độ” giày thể thao - Trào lưu mới của giới trẻ

“Độ” giày thể thao - Trào lưu mới của giới trẻ

VTV.vn - Phong trào này đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới và kiểu giày hay được làm mới lại là giày thể thao.