TV& VIDEO

đo nhiệt độ

Cá robot giúp phát hiện các chất ô nhiễm trong nước

Cá robot giúp phát hiện các chất ô nhiễm trong nước

VTV.vn - Cá robot thân mềm không có động cơ, tốc độ di chuyển nhanh, có thể được sử dụng đo nhiệt độ và độ mặn của nước biển và phát hiện các chất gây ô nhiễm.