TV& VIDEO

Đồ Rê Mí

Gặp gỡ cô giáo 14 tuổi với lớp học "sửu nhi" miễn phí

Gặp gỡ cô giáo 14 tuổi với lớp học "sửu nhi" miễn phí

VTV.vn - Mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng Nguyễn Minh Ngọc - nhân vật của “Hôm nay ai đến” đã có một thư viện sách cùng lớp học riêng của mình.