TV& VIDEO

Đô thị thông minh

TP.HCM xây dựng đô thị thông minh

TP.HCM xây dựng đô thị thông minh

VTV.vn - Dự kiến đến ngày 24/11 tới đây, đề án Xây dựng TP.HCM, theo mô hình đô thị thông minh, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, sẽ hoàn thành.