Đô thị thông minh

Việt Nam ưu tiên phát triển đô thị thông minh

Việt Nam ưu tiên phát triển đô thị thông minh

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định phát triển và xây dựng đô thị thông minh là một trong những chiến lược ưu tiên của Việt Nam.