TV& VIDEO

Đoàn Bảo Châu

"Nếu không phá vỡ thì là cam chịu"

"Nếu không phá vỡ thì là cam chịu"

VTV.vn - “Mỗi thời điểm sống, chúng ta lại bó buộc trong một cái hộp, có thể hữu hình hay vô hình. Nhưng quá trình sống chính là phải chọn lựa: Hoặc là phá vỡ, hoặc là cam chịu”.

  • Cảnh báo vi phạm bản quyền phát sóng "Cúp Liên đoàn các châu lục 2009" tại Việt Nam

    Cảnh báo vi phạm bản quyền phát sóng "Cúp Liên đoàn các châu lục 2009" tại Việt Nam

    Âm nhạc15/06/2009 08:02 PM

    Giải bóng đá Cúp các Liên đoàn châu lục FIFA 2009 (FFC 2009) đã được Đài THVN mua bản quyền phát sóng mặt đất và  không bao gồm bản quyền phát sóng trên Internet, Mobile TV... Chính vì vậy, việc một số đơn vị sử dụng tín hiệu của VTV để phát trên Internet, Mobile TV đã và sẽ có tác động không nhỏ tới thiện chí phục vụ khán giả truyền hình Việt Nam của VTV và đối tác.